Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu

Eskişehir Fi Sanat Merkezinde , özellikle ilköğretim ikinci kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için güzel sanatlar liseleri giriş sınavlarına hazırlık ve liseden mezun olmuş genç ya da yetişkin bireyleri güzel sanatlar fakültelerinin çeşitli bölümlerine (resim, heykel, grafik, iç mimari, animasyon, el sanatları vb.) yönelik resim eğitimi verilmektedir.

Öğrencilere profesyonel anlamda temel sanat eğitimi verilerek, sınavlara hazırlanmaları sağlanır.

Amaç; gençlerde görsel algıyı geliştirmek, üç boyutlu nesneleri kağıt üzerine doğru şekilde iki boyutlu olarak aktarabilmelerini sağlamak, sanatsal düşünmeyi, yorumlamayı teorik bilgilerle pekiştirerek sınava hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

Atölyemizde neler öğrenecekler ?
– Çizgisel çalışmalar
– Çizgilerle grafiksel çalışmalar
– Desen çalışmaları
– Koyu, açık, orta değerler
– Görsel biçimlendirme öğeleri
– Doku çalışmaları – Işık, gölge – Form (biçim)
– Ritim – Oran, orantı – Perspektif – Hareket
– Armoni (uyum) – Üslup
– Bitki etütleri
– Renkli çalışmalar
– Ana-Ara-sıcak-soğuk renkler,
– Renkler ve tonlamalar
– Renk armonisi – Ton armonisi
– Yakın renkler – Zıt renkler
– Kompozisyon çalışmaları
– Ressamların eserlerinden röprodüksiyon çalışmaları
– Vizör yardımıyla kendi eserini yaratmak
– İki ve üç boyutlu çalışmalar bilgisi
– Sanat ve sanatçıları tanıyabilme
beceri ve tekniklerinin kazanılmasına yönelik çalışmalar yaptırılacaktır.

U L A Ş I M
Eğitim Almak İstiyorum school
Eskişehir Web Tasarım