Türk Halk Dansları (Zeybek,Harmandalı, Halay,Horon,Kaşık)

TÜRK HALK DANSLARI

Horon

 

Horon

Halk dansları köy ve kasabalarda oynanan Türk folklorunun önemli öğelerinden biridir. Kısaca ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini yansıtan; sevinci ve üzüntüyü tanımlayan, müzikli, tek kişi ve gruplar halinde yapılan, belirli hareketlerin birleşimidir.

Genel olarak nişanlarda, asker uğurlamalarında, yaylaya çıkış ve inişte, doğumda, dini ve milli bayramlarda, kazanılan zaferin sonucunda, barana, sıra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplantılarda oynanan halk oyunları günümüzde herkesin öğrenebileceği bir dal haline gelmiştir.

Kimi kültür araştırmacıların sanat dalı içine aldığı bu dans türleri doğaçlama gelişmiş ve her yörenin özellikleri ile oluşarak günümüze ulaşmıştır. Türkiye’de 4 binin üzerinde oyun bulunmaktadır. Bu özelliği ile dünyada tektir. Her yörenin farklı oyunları, giysileri, müzikleri vardır.

Türk Halk Oyunları Nelerdir?

Efelerin Dansı Zeybek

 

Efelerin Dansı Zeybek

Toplumun özelliklerini taşıyan halk oyunları kültürel kimliğin bir öğesi olarak bize geçmişimiz ve geleceğimiz ile ilgili bilgiler verir. Toplumsal ve bireysel gelişimi de sağlar.

Melodiler, ritimler, hareketler ile farklı isimlerle anılan halk dansları nelerdir? Gelin bir bakalım:

 • Hora: Trakya’da oynanır.
 • Zeybek: Ege, Güney Marmara, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi, Batı Akdeniz’de oynanır.
 • Kaşık Oyunları: Konya Bölümü ve Antalya’nın doğu ilçelerinden itibaren Doğu Akdeniz çevresinde oynanır.
 • Horon: Orta ve Doğu Karadeniz’de oynanır.
 • Halay: Bozkır Halayları İç Anadolu’nun Doğusu, Doğu Halayları Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, Çukurova Halayları Çukurova çevresinde oynanır.
 • Bar: Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin’de oynanır.
 • Kafkas Oyunları:  Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin’de oynanır.

diğerleri ise:

 • karşılama,
 • bengi,
 • teke zortlatması,
 • semah,
 • atabarı.
Horon Oyunu

 

Horon Oyunu

Oynanış Biçimlerine Göre Halk Oyunları

Halk dansları oynanış biçimlerine göre;

 • tekli oyunlar
 • ikili oyunlar
 • toplu oyunlar olmak üzere üçe ayrılır.

Zeybek türü oyunlar tekli olurken, kılıç-kalkan gibi olanlar ikili oyunlar kategorisine girerler. Toplu oyunlarda ise el ele, kol kola, omuz omuza, yan yana hiza alınarak genellikle hareketli ritimlerle dans edilir.

ESKİŞEHİR Fİ SANAT MERKEZİ İle Profesyonelliğe İlk Adım

Siz de tek başınıza ya da arkadaş grubunuzla Türk geleneğinin bu zenginliğinden yararlanabilirsiniz. Eskişehir Fi Sanat Merkezi sizlere ilgi duyduğunuz alanın eğitimlerini verecektir. Horondan zeybeğe kadar farklı dallarda kendinizi geliştirmeniz hatta profesyonelliğe uzanmanız mümkün.

U L A Ş I M
Eğitim Almak İstiyorum school
Eskişehir Web Tasarım